کتابخانه ی شعر

بایگانی      صفحه اول       تازه های شعر    کتابخانه      پیوندها         شعر، علیه فراموشی

 

 

 

ر- رباب محب (دفتر شعر)
http://www.entesharate-iran.com

 

 

  

 


وضعیت قرمز، ماندانا زندیان
شرکت کتاب

 

 

 

خانه ای خالی
مارخا مینکو
ترجمه: نسیم خاکسار

 

 

 

 

 

 

به یاد انگشت های نسخه نویسم
اکبر سردوزامی
چاپ افرا

 

 

 

 

 

افسانه ی بابا لیلا
شیدا محمد

 

 

 

 

سمفونی باران
ژاله چگنی
انتشارات بهمن

 
 

میچکا غیر قانونی می خواند
سهیلا میرزایی

 

چند صحنه
محمود داوودی
 

 
ماهی ها در شب  می خوابند
سودابه اشرفی
 
 
پس از این اگر از هراس خالی بمانم
مجموعه شعر،

رباب محب

 

 

ذرات گرم حس
شهلا آقاپور
اندیشه های حسی
شهلا آقا پور

 

 

 

 

 


آشفتگی جهان
شهلا آقاپور

 
 

سونات تبریزی
دفتر شعر
یاشار احد صارمی

 


چیدن قارچ به سبک فنلاندی
مجموعه  داستان
وریا مظهر (و. م. آیرو)

 

سنگسار
شیما کلباسی

 

 

 
 

 Silent Sensuality
 A New E-book by:
 Sheema Kalbasi

http://othervoicespoetry.org.
cnchost.com/vol3/kalbasi/index.html
 

 

 

پنجره ی رو به جهان
منصور کوشان
انتشارات آرش

Listen, Itís The Voice of A Black Angel
Short Stories
M
assoud Noghrekar

Narangestan Publisher, U.S.A. 


 

The World Is My Home
Childrenís Story
M
assoud Noghrekar
www.mightybook.com

 

داد نزن در این آینه کسی نیست!
و. م. آیرو
Subvision Publishing Co

 

 

آهوان سم کوب
مجید نفیسی
نشر فرهنگ فردا

 

کتاب ترس
جمشید مشکانی
نشر باران

ساقی  قهرمان، همین
ساقی قهرمان
نشر افرا- نشر پگاه

 

با سیلویا در پارک
روشنک بیگناه
نشر فروغ

جیز
زیبا کرباسی
نشر فرهنگ فردا

حکایت ما
عباس صفاری

فراموشی آیین ساده ای دارد
آزیتا قهرمان
نشر نیکا

   
ره آورد
مهری یلفانی
انتشارات روشنگران
و مطالعات زنان

 

 

 


 در سکوت ماه
روشنک بیگناه
برگردان به زبان هلندی : کوشیار پارسی
انتشارات
Quist
www.quist.nl
 

 

 

 

 

فراز مسند خورشید
نسیم خاکسار
ناشر: چشم انداز
Cesmandaz
B.P. 100
94300 Vincennes Cedex (France)
Cesmandaz@noos.fr

 

 نامه ای برای تو
سهراب رحیمی

 

 لیلا فرجامی
 نشر باران

 

 
 

 


       
Echoes in Exile
Sheema Kalbasi

 

   

 

 

 خبر چاپ کتاب  ، شعر، و تازه های شعر را به این آدرس بفرستید:       ketabeshear@ yahoo.com

  بازگشت به صفحه ی اول